IŠČEMO KANDIDATE/KE ZA NAJŠPORTNIKE TER NAJ ŠPORTNE TALENTE OBČINE KANAL ZA LETO 2019?

Kdo je lahko kandidat/kandidatka?


Dokument s pravili "Kdo je lahko kandidat/kandidatka?" si lahko preneseš TUKAJ.

Športnik (m/ž), ki je na svojem tekmovalnem področju (disciplini) v letu 2019 dosegel/a nadpovprečne rezultate v svoji kategoriji ter ima stalno ali začasno prebivališče v občini Kanal ob Soči oziroma je član društva, ki je registrirano v občini Kanal ob Soči.
Za naj mladega športnega talenta veljajo rezultati fantov in deklet do vključno mladinske oz. konkurence mlajši člani.
Če se je nadpovprečno odrezal/a v mednarodni konkurenci torej na Evropskem ali Svetovnem prvenstvu oziroma Olimpijskih igrah velja to še toliko več.
Upošteva se rezultate v vseh športih disciplinah oz. kategorijah doseženih v koledarskem letu 2019. Kjer je večja konkurenca, je višja uvrstitev toliko bolj upoštevana.
Predlagajte svojega kandidata, ki ustreza zgornjim kriterijem na si.libero@gmail.com do vključno NEDELJE, 26. januarja 2019.
Komisija bo pregledala ter ovrednotila poslane predloge.
Prosim, da predlog vsebuje naslednje podatke:
• ime in priimek kandidata,
• starost oz. emšo,
• naslov stalnega (začasnega) bivališča,
• šport ter športna disciplina v kateri tekmuje
• ime kluba oz. društva katerega član je kandidat,
• doseženi vidnejši rezultati v tej športni disciplini (športu in kategoriji) v koledarski sezoni 2018 z možnostjo preverbe doseženih izidov
(navedba spletne strani oz. podstrani z objavljenimi doseženimi rezultati ali časopis (ime časopisa, datum izida oz. številka ali ime revije
datum izida oz. številka)).

Pri rangiranju, prosim postavite najpomembnejše rezultate na prvo mesto (svetovni rang, evropski rang, državni rang)
• dosegljiv GSM kontakt predlagatelja in kandidata.
• 4 fotografije

V kolikor komisija ne bo prejela ZGORAJ navedenih podatkov KANDIDATOV NE BO OBRAVNAVALA.

Hvala Vam, za vaše favorite!
Za več informacij me lahko kontaktirate na Gsm 041 92 06 66 (Blaž)

Galerija 2019

Najpopularnejše športne osebnosti Občine Kanal 2018

picture